skip to Main Content
KONTAKTA ANNA: +46 (0)70 830 06 15 • anna@annadyhre.se

Employer Branding

Vad är det? | Hur gör man? | Varför används det?

Vad är det?

Employer Branding är ditt arbetsgivarvarumärke
Employer Branding kan enkelt beskrivas som arbetsgivarens sätt att öka sin attraktionskraft
på arbetsmarknaden. Genom att erbjuda funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar
ökar chansen att lyckas attrahera rätt medarbetare och få dem att stanna i företaget eller
organisationen. Lön, förmåner, status och karriärmöjligheter är några exempel på möjliga fördelar.

Att locka de bästa
Employer Branding kanske låter som ännu ett nytt managementbegrepp i mängden.
Men även om begreppet är nytt har fenomenet funnits lika länge som det funnits organiserat arbete i modern mening. Genom att vara medveten om vilka faktorer som lockar eftertraktad arbetskraft kan ditt företag öka chansen till lyckade rekryteringar.

Nyckeln till bättre affärer
Det finns månka skäl att tänka igenom vilken typ av arbetsgivare ditt företag vill vara.
Ju fler som söker sig till ditt företag, desto bättre urval
Trivs dina medarbetare presterar de bättre och stannar längre
Lojala anställda leder till bättre affärer och lyfter varumärket

strategi-bild-2

Från sidan 11 i boken ”Employer Branding” (2017)
Coreworkers modell för samverkan mellan affärsstrategi och medarbetarstrategi

Hur gör man?

Vilka är ni? Gör ett snabbtest!
Att bli en attraktiv arbetsgivare kräver genomlysning av den egna organisationen eller företaget. Här är ett snabbtest som hjälper till att visa vilka ni är och vad ni eventuellt behöver jobba mer med:

  Vem är vår organisation/vårt företag till för och vad har vi för existensberättigande?
  Hur uppfattar kunderna oss? Vilka är våra styrkor? Varför väljer de oss framför våra konkurrenter?
  Vilka är våra mål på kort och lång sikt?
  Har vi rätt/tillräcklig kompetens för att genomföra våra mål på kort och lång sikt?
  Hur uppfattas vi av våra befintliga och framtida medarbetare.
  Stämmer detta med hur vi vill uppfattas?
  Kommunicerar vi med rätt målgrupper, på rätt sätt och i rätt kanaler?
  Hotas vårt existensberättigande om vi misslyckas med att hitta och behålla rätt medarbetare?
  Vilka omvärldsfaktorer kommer att underlätta respektive göra det svårt för oss
att nå våra mål på tre, fem och tio års sikt?

Dessa frågor bör brytas ner och diskuteras i ledningsgruppen. Svarar ni likadant? Perfekt! Om inte: hur ska era medarbetare veta vad som gäller och vart ni är på väg?

Varför används det?

Sparar tid och pengar
Tillgången på kompetent arbetskraft minskar i många kunskapsintensiva branscher. Samtidigt blir konkurrensen allt mer branschöverskridande och internationell.

Svårt att rekrytera rätt
Arbetslösheten är fortfarande hög i Sverige. Ändå finns det många lediga jobb. Hur går det ihop? Det handlar om matchning – alltså att kompetensen bland de arbetssökande inte motsvarar behoven hos arbetsgivarna. Det innebär att det blir svårt för företag att hitta rätt kompetens när många slåss om de relativt få som har rätt utbildning och erfarenhet.

…och dyrt att rekrytera fel
Att rekrytera en ny medarbetare kostar ett tjänsteföretag runt en tredjedel av årskostnaden för en anställd. På chefsnivå är kostnaderna ännu högre, inte sällan uppemot miljonen. Då är det lätt att räkna ut hur kostsam en felrekrytering blir. Dessutom riskerar det att leda till badwill för företaget.

Öka chansen till en lyckad rekrytering. Kontakta mig så berättar jag mer!

10 heta cheftstips
från Employer Branding-experten

På ett fullbokat frukostseminarium föreläste Anna för EGN Sveriges medlemmar i detta högaktuella ämnet och delade med sig av praktiska verktyg och lyckade case.

anna-egn

”Vad är employer branding?”
Anna Dyhre svarar

Presentation Anna
illustrasjon-hjul

För mer information eller bokning
Fyll i formuläret på kontaktsidan eller ring +46 (0)708-300 615.

Back To Top