KONTAKTA ANNA: +46 (0)70 830 06 15 • anna@annadyhre.se

Anna Dyhre logo

EMPLOYER BRANDING

SÅ PLOCKAR OCH BEHÅLLER DU STJÄRNORNA
FRÅN TALANGHIMLEN

Lika mycket fokus som ni lägger på att synas ut mot de kunder ni vill nå och ta hand om de ni redan har, behöver ni tänka kring hur ni uppfattas som arbetsgivare. För att ni ska kunna attrahera och behålla rätt medarbetare behöver ni sätta fingret på vad som är unikt med just er arbetsplats. När ni har ett starkt och tydligt arbetsgivarvarumärke och har en arbetsplats där era medarbetare trivs och mår bra, kommer de troligtvis att bli stolta ambassadörer och på så vis hjälpa er att stärka ert Employer Brand ytterligare. Och som grädde på moset ger nöjda medarbetare nöjda kunder, vilket syns på sista raden i ert resultat.

Vision-och-mission

VARFÖR ANVÄNDS DET?

Sparar tid och pengar

Tillgången på kompetent arbetskraft minskar i många kunskapsintensiva
branscher. Samtidigt blir konkurrensen allt mer branschöverskridande
och internationell.

Svårt att rekrytera rätt

Arbetslösheten är fortfarande hög i Sverige. Ändå finns det många lediga jobb. Hur går det ihop? Det handlar om matchning – alltså att kompetensen bland de arbetssökande inte motsvarar behoven hos arbetsgivarna. Det innebär att det blir svårt för företag att hitta rätt kompetens när många slåss om de relativt få som har rätt utbildning och erfarenhet.

…och dyrt att rekrytera fel

Att rekrytera en ny medarbetare kostar ett tjänsteföretag runt en tredjedel av årskostnaden för en anställd. På chefsnivå är kostnaderna ännu högre, inte sällan uppemot miljonen. Då är det lätt att räkna ut hur kostsam en felrekrytering blir. Dessutom riskerar det att leda till badwill för företaget.

Öka chansen till en lyckad rekrytering. Kontakta mig så berättar jag mer!

FÖR MERA INFORMATION ELLER BOKNING:

Fyll i formuläret på kontaktsidan,
eller ring: +46 (0)708-300 615

vem är vi

VILKA ÄR NI?

Gör ett snabbtest

Att bli en attraktiv arbetsgivare
kräver genomlysning av den egna
organisationen eller företaget.
Här är ett snabbtest som hjälper till att visa vilka ni är och vad ni eventuellt behöver jobba mer med:

1

Vem är vår organisation/vårt företag
till för och vad har vi för
existensberättigande?

2

Hur uppfattar kunderna oss?
Vilka är våra styrkor? Varför väljer de oss framför våra konkurrenter?

3

Vilka är våra mål
på kort och lång sikt?

4

Har vi rätt/tillräcklig kompetens
för att genomföra våra mål på
kort och lång sikt?

5

Hur uppfattas vi av våra befintliga
och framtida medarbetare.

6

Stämmer detta med hur
vi vill uppfattas?

7

Kommunicerar vi med
rätt målgrupper, på rätt sätt
och i rätt kanaler?

8

Hotas vårt existensberättigande
om vi misslyckas med att hitta och behålla rätt medarbetare?

9

Vilka omvärldsfaktorer kommer att underlätta respektive göra det svårt för ossatt nå våra mål på tre, fem och tio års sikt?

Dessa frågor bör brytas ner
och diskuteras i ledningsgruppen.
Svarar ni likadant?

Perfekt!

Om inte:
hur ska era medarbetare veta
vad som gäller och  vart ni är på väg?